21 Marca 2020

Odwołanie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia ŚRZKol

Odwołanie Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia ŚRZKol

Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w dniu 16 marca 2020 r. Zarząd Świętokrzyskiego Związku Kolarskiego podjął uchwałę o odwołaniu corocznego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia ŚRZKol., które miało się odbyć zgodnie ze statutem Związku do końca marca. Poza tym wstrzymuje się do odwołania wszystkie akcje szkoleniowe (zajęcia w Szkółkach Kolarskich, Kadry Wojewódzkiej Młodzików oraz Kolarskiego Ośrodka Szkolenia Sportowego). Co za tym idzie wstrzymuje się również do odwołania organizacje wszytskich wyścigów  szczególnie w ramach Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich. Tradycyjna Msza Święta organizowana na rozpoczęcie sezonu planowana była na kwiecień po Świętach Wielkanocnych ale ze względu na obecny stan może okazać się, że też będzie przełożona. 

O wszytskich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Poniżej można się zapoznać z treścią sprawozdania z działalności ŚRZKol za 2019 rok.

Sprawozdanie ŚRZKol za 2019 rok

Załącznik do sprawozdania