22 Marca 2021

Przedłużenie kadencji Zarządu ŚRZKol. i Komisji Rewizyjnej

Przedłużenie kadencji Zarządu ŚRZKol. i Komisji Rewizyjnej

Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego podjął jednogłośnie uchwałę o przedłużeniu kadencji:

Zarządu Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w obecnym składzie osobowym:

 1. Dawid Sobura - prezes
 2. Zbigniew Piątek - wiceprezes
 3. Tomasz Brożyna - wiceprezes
 4. Jan Tarnawski - sekretarz
 5. Marian Forma - członek
 6. Tadeusz Jóźwik - członek
 7. Ryszard Kwaśniewski - członek
 8. Alojzy Sobura - członek
 9. Mariusz Witecki - członek

oraz Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w obecnym składzie osobowym:

 1. Kazimierz Stafiej - przewodniczący
 2. Michał Zarychta - sekretarz
 3. Monika Baćkowska-Barchan - członek
 4. Łukasz Dudała - członek

podstawa prawna: Tarcza antykryzysowa 4.0, Art. 27 i 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086), Prawo o stowarzyszeniach art. 10 ust. 1f z 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2019r. poz. 713 oraz Dz.U. z 2020 poz. 695:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

W związku z powyższym przekłada się Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie ŚRZKol., które miało się odbyć zgodnie ze statutem Związku do końca marca. Gdy zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego lub będzie możliwość zorganizowania zgromadzenia w bezpiecznych warunkach to wtedy zostanie zwołane.

 

Tradycyjna Msza Święta organizowana na rozpoczęcie sezonu planowana była na kwiecień po Świętach Wielkanocnych ale ze względu na obecny stan może okazać się, że też będzie przełożona lub odwołana. Poza tym wstrzymuje się również do odwołania organizacje wszystkich wyścigów szczególnie w ramach Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich.

O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Poniżej można się zapoznać z treścią sprawozdania z działalności ŚRZKol za 2020 rok.

Sprawozdanie ŚRZKol. za 2020 rok

Załącznik do sprawozdania