11 Października 2021

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie ŚRZKol

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie ŚRZKol

W dniu 7 października 2021 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego.  Wzięło w nim udział  prawie 30 osób w tym 23 delegatów. Prezes Dawid Sobura przedstawił w imieniu  Zarządu Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego sprawozdanie z działalności ŚRZKol za 2021 rok (do końca września) oraz podsumował działalność związku w ostatniej kadencji. Michał Zarychta w imieniu Komisji Reiwzyjnej  przedstawił sprawozdanie Komisji za 2021 rok (do końca września). Oba sprawozdania zatwierdzono jednogłośnie, a ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

Następnie odbyła się dyskusja o aktualnej sytuacji Związku. Poruszono temat problemów związanych z organizacją imprez, utrzymaniem i rozwojem zawodników głównie w starszych kategoriach wiekowych od juniora w zwyż, szczególnie finansowych. Przychylnie wypowiadano się o działaniach ustępującego Zarządu. Szczególnie jeśli chodzi o promocje i rozwój Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa - poziom pierwszy Szkółki Kolarskie i związanym z tym cyklem zawodów "Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich". 

W dalszej kolejności delegaci dokonali wyboru nowych władz związku po przez głosowania,  w wyniku których wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Kolarskiego:

Zarząd Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego:

Andrzej Domin - prezes
Konrad Ulanicki - wiceprezes
Zbigniew Piątek - wiceprezes
Jan Tarnawski - sekretarz
Krzysztof Baćkowski - członek
Tomasz Brożyna - członek
Ryszard Kwaśniewski - członek
Włodzimierz Rezner -członek

Komisja Rewizyjna:
Tadeusz Jóźwik
Jarosław Maciejewski
Kazimierz Stafiej

Delegaci na Walne Zgromadzenie PZKol.:
Krzysztof Baćkowski
Andrzej Domin
Konrad Ulanicki

Ustępujący Zarząd Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego serdecznie dziękuje wszytskim za obecność podczas zgromadzenia oraz wszystkim osobom, instytucjom i podmiotom, z którymi współpracował w ostatniej kadencji.

Sprawozdanie ŚRZKol. za 2021 rok (do końca września)

Załącznik do sprawozdania